Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Cezary Machowski, właściciel domeny czastestow.pl zwany dalej administratorem.
Kontakt do Administratora -mail: cm@czastestow.pl

Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu prowadzenia strony czastestow.pl oraz listy mailowej powiązanej ze stroną czastestow.pl, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 t.j.z dnia2017.10.09).

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowej aktywności strony czastestow.pl oraz listy mailowej powiązanej ze stroną czastestow.pl, nie dłużej jednak niż do chwili zakończenia aktywności wymienionej strony lub zgłoszenia żądania usunięcia danych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  •dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

•sprostowania (poprawiania) swoich danych

  •żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

  •przenoszenia danych

  •wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych jest dobrowolne.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Dane przechowywane są na serwerach należących do H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz MailerLite.com.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.